Про внесення змін до рішення обласної ради від 31 січня 2014 року № 524-25/VI „Про Програму збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки” (зі змінами)

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про культуру”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, з метою створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження культурної та природної спадщини, задоволення інтелектуальних і духовних потреб населення, зважаючи на експертний висновок Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від
13 червня 2017 року № 2297 і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та спорту, обласна рада  в и р і ш и л а:

Додаток