Звернення громадян

Шановні громадяни Дніпропетровщини!

Ви маєте конституційне право звернутися до посадових осіб виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.
Під зверненням слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Письмове звернення ви можете надіслати поштою або зареєструвати  в громадській приймальні обласної ради за адресою:

просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004,

будівля Дніпропетровської обласної ради (вхід окремий та вільний).

Вимоги до оформлення письмового звернення:

  • має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові;
  • місце проживання;
  • контактний телефон;
  • викладено суть порушеного питання;
  • проставлені дата та особистий підпис.

Громадяни мають можливість отримати консультації керівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради, до повноважень яких належить вирішення порушеного питання, у встановлені графіком дні.

 

Інформуємо, що ви можете звернутися усно на особистому прийомі громадян, який проводять посадові особи виконавчого апарату обласної ради.

Особистий прийом громадян проводиться керівництвом обласної ради та спеціалістами по роботі зі зверненнями громадян у громадській приймальні за адресою: просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро у встановлені графіком дні

Вхід громадян до громадської приймальні обласної ради є вільним і не потребує оформлення перепустки.

Інформуємо про те, що письмові звернення, адресовані Дніпропетровській обласній раді, можуть бути надіслані з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення) на електронну адресу: zvernennja@oblinfo.dp.ua.

 У зверненні має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові,
  • місце проживання,
  • соціальний стан, пільгова категорія;
  • викладено суть порушеного питання, прохання або вимоги;
  • контактний телефон. 

Звертаємо увагу на те, що в електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Повідомляємо, що до електронних звернень від фізичних осіб застосовуються вимоги частини 3 статті 7 Закону України „Про звернення громадян” (переадресування за належністю відповідному органу чи посадовій особі).

Електронне звернення не може містити наклепи і образи, дискредитацію органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та інших посадових осіб, заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі та інших дій, тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, буде повернуто з відповідними роз’ясненнями.

 

 

Відповідно до статті 17 Закон України  ,,Про звернення громадян” визначає строки оскарження: скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений органом чи посадовою особою, що розглядає скаргу.

Рішення вищого державного органу, який розглядав скаргу, в разі незгоди з ним громадянина може бути оскаржено до суду в термін, передбачений законодавством України.

 

Оскарження рішення, дії та бездіяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в судовому порядку

Відповідно до ст. 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Порядок звернення до суду регламентований процесуальним законодавством, зокрема Кодексом адміністративного судочинства України (далі – КАС).  Так, стаття 2 КАС визначає, що завданням адміністративного судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері публічно-правових відносин з метою ефективного захисту прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку суб’єктів владних повноважень. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження (Провадження в адміністративній справі).

Законодавча база

Довідки за тел. (056) 742-75-93.