Розпорядження № 400-Р від 29.12.2017 Про організацію роботи з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад області в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2018 рік (обласна програма)

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, указів Президента України від 09 листопада 2000 року № 1212/2000 „Про Комплексну програму підготовки державних службовців”, від 01 лютого 2012 року № 45/2012 „Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки”, Постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року
№ 564 „Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування” (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1198-р „Про схвалення Концепції реформування системи підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”, від 17 листопада
2010 року № 2112-р „Деякі питання підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців з питань контролю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування”, від 06 липня 2011 року № 642-р „Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування”, від
22 вересня 2016 року № 688-р „Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні”, від 03 квітня 2017 року № 275-р „Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року” та статті 90 Бюджетного кодексу України, з метою вдосконалення й поглиблення знань, умінь та навичок, необхідних для підвищення ефективності вирішення завдань у процесі виконання професійної діяльності на службі в органах місцевого самоврядування, а також на підставі аналізу та з урахуванням пропозицій щодо потреб у навчанні кадрів: