«Про внесення змін до рішення обласної ради від 26 червня 2001 року № 372-16/ХХІІІ „Про програму економічної підтримки районних, міських та міськрайонних газет, районного, міського, міськрайонного телерадіомовлення Дніпропетровської області” (зі змінами та доповненнями)»

Керуючись законами України  „Про доступ до публічної інформації”, „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про інформацію”, „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, „Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, з метою розширення можливостей отримання громадянами прав на доступ до об’єктивної інформації, забезпечення функціонування засобів масової інформації, що належать до сфери управління органів державної влади та органів місцевого самоврядування, подальшого розвитку інформаційної сфери області, для об’єктивного і всебічного висвітлення діяльності обласної ради, її депутатського корпусу, а також з метою  інформування населення про прийняті рішення, що стосуються життєдіяльності територіальних громад, ураховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації, обласна рада  в и р і ш и л а: