ОГОЛОШЕННЯ   Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурсний добір керівника комунального закладу освіти „Дніпропетровський обласний ліцей-інтернат фізико-математичного профілю”

 

 

 

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем не нижче магістра, стаж педагогічної роботи та/або науково-педагогічної роботи – не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан не мав перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

 

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються згідно з наказами Міністерства освіти і науки України та постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами.

 

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

 •           письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;
 •           згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;
 •           автобіографія та/або резюме (за вибором претендента);
 •           копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
 •           копія (копії) документа (документів) про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
 •           копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;
 •           документ, що підтверджує вільне володіння українською мовою;
 •           мотиваційний лист, складений у довільній формі;
 •           конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого   тексту в паперовому та електронному вигляді;
 • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 •           довідка про відсутність судимості станом на дату подання документів;
 •           попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за      формою згідно з додатком 3;
 •           заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів;
 •           інформація про особисту адресу електронної пошти та номер  телефона для зворотнього зв’язку.
 •           Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть  його професійні та/або моральні якості.

 

Конкурсна пропозиція має містити проект плану перспективного розвитку закладу загальної середньої освіти (на два – шість років), на                     посаду керівника якого оголошено конкурс, яким передбачаються:

 •           план заходів зі здійснення управлінської діяльності з вирішення ключових проблем розвитку закладу загальної середньої освіти, шляхів                       поліпшення матеріально-технічної бази, раціонального використання     ресурсів, створення сучасних умов організації освітнього процесу;
 •           пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти, механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, розширення партнерських зв’язків;
 •           пропозиції (відомості) стосовно очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу загальної середньої освіти.

Визначені документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

Документи приймаються з 25 листопада 2021 року по 17 грудня              2021 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 514, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Про місце, час проведення співбесіди буде повідомлено додатково.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

 

додаток 1    Додаток 2    Додаток 3