ОГОЛОШЕННЯ про добір кандидатур для включення до складу комісії з проведення конкурсного добору керівників комунальних закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ міст Дніпропетровської області

Керуючись законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Основи законодавства України про охорону здоров’я”, Порядком проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1094, Дніпропетровська обласна рада розпочинає прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсних комісій (далі – комісія) з добору керівників:  комунального закладу ,,Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4” Дніпропетровської обласної ради”; комунального закладу ,,Дніпропетровська міська лікарня № 5” Дніпропетровської обласної ради”; комунального закладу ,,Дніпропетровська шоста міська клінічна лікарня” Дніпропетровської обласної ради”; комунального закладу ,,Дніпропетровська міська клінічна лікарня № 8” Дніпропетровської обласної ради” від представників (по три особи від кожної зі сторін):

Дніпропетровської обласної ради;

трудового колективу відповідного закладу охороно здоров’я, обраних на загальних зборах трудового колективу;

ради з питань охорони здоров’я при Дніпропетровській обласній раді.

Членом комісії не може бути особа, щодо якої є документально підтверджена інформація про:

наявність судимості за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законодавством порядку;

накладене адміністративне стягнення за корупційне або пов’язане з  корупцією правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним    рішенням суду законної сили;

наявність конфлікту інтересів згідно з Законом України ,,Про запобігання корупції”.

Документи, які подаються до обласної ради:

лист у довільній формі, підписаний головою ради з питань охорони здоров’я при Дніпропетровській обласній раді або головуючим на загальних зборах трудового колективу, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу комісії;

витяги з протоколів загальних зборів про обрання зазначених кандидатур.

Термін подання пропозицій до 06 березня 2019 року.

Телефон для довідок: (056) 742-75-46.