ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення вакантної посади директора комунального закладу ,,Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова”

 

Відповідно до Закону України ,,Про культуру” Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора
комунального закладу ,,Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова”.
Документи на учать у конкурсі приймаються з 23 листопада 2021 року до 22 грудня 2021 року.
Початок формування конкурсної комісії з 23 листопада 2021 року.
Конкурсний добір починається 23 листопада 2021 року та закінчується не пізніше 22 січня 2022 року.
Умови проведення конкурсу:

 • Обов’язковою умовою проведення конкурсного добору є йоговідкритість.
 • Представники засобів масової інформації та громадськості мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються запропоновані проекти програм розвитку Закладу на один і п’ять років.

До участі в конкурсі не допускаються особи, які:

 • визнані в установленому порядку недієздатними або їх дієздатність обмежена;
 • мають судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
 • є близькими особами або членом сім’ї керівників органу управління.

Вимоги до кандидатів для участі в конкурсі.
Особа, яка бере участь у конкурсі, подає такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних”;
 • автобіографію, що містить прізвище, ім’я, по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту,
  трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах), контактний номер телефона та адресу
  електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
 • копію паспорта, копії документів про вищу освіту;
 • два рекомендаційних листа довільної форми;
 • мотиваційний лист довільної форми.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адресу Дніпропетровської обласної ради: просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро,
49004, контактний телефон: (056) 742-75-46 Костіна Наталія Степанівна, електронна адреса: info@oblrada.dp.gov.ua з поміткою ,,документи на участь
у конкурсі”.
Кваліфікаційні вимоги до кандидатів для участі в конкурсі:

 • вища освіта;
 • стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;
 • володіння державною мовою;
 • здатність за своїми діловими, моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.

Інформація, що стосується умов праці, відомості про матеріально-технічну базу закладу, фінансову звітність за попередній бюджетний період
Закладу додаються.
Особа може подати інші документи на свій розсуд, які можуть засвідчити його професійні чи моральні якості.
Відповідальність за достовірність поданої інформації несе кандидат.

 

Баланс 9 місяців 2021р.

УМОВИ ПРАЦІ