ОГОЛОШЕННЯ про конкурс на заміщення посади ректора комунального закладу вищої освіти ,,Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”

Опубліковано: 20.06.2023 року

Відповідно до статті 42 Закону України ,,Про вищу освіту” Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на заміщення посади ректора комунального закладу вищої освіти ,,Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”.

Кандидат на посаду керівника повинен володіти державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови, мати вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як 10 років. Кандидат має бути громадянином України.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

заяву про участь у конкурсі на ім’я голови обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України ,,Про вищу освіту”;

особовий листок з обліку кадрів з фотографією розміром 3х4 сантиметри;

автобіографію;

копії документів про вищу освіту, науковий ступінь та вчене звання;

довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;

довідку про наявність або відсутність судимості;

копію паспорта, засвідчену претендентом;

копію трудової книжки та/або інших документів, які підтверджують стаж роботи (у разі наявності), або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

засвідчену копію довідки про результати перевірки, видану органом, в якому така перевірка проводилася, або письмову заяву на ім’я засновника, в якій повідомляється, що до претендента не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України ,,Про очищення влади”, за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 ,,Деякі питання реалізації Закону України ,,Про очищення влади” (Офіційний вісник України, 2014 року, № 85, ст. 2412), та згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно претендента відповідно до зазначеного Закону.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), можуть бути засвідчені за місцем роботи претендента або нотаріально.

Прийом документів здійснюється протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Документи надсилати на адресу: Дніпропетровська обласна рада, просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49101.

Довідки телефоном (056) 742-75-46.