ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

Керівника комунального підприємства ,,Криворізький протитуберкульозний диспансер” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: вул. Кемерівська, 35, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50037, Україна).

Основним напрямом роботи є: Профілактика туберкульозу та захворювань органів дихання, створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги громадянам (дорослим та дітям) на безвідплатній та відплатній основі, необхідної для надання належної профілактики, діагностики, лікування,  реабілітації хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я та паліативної допомоги (у тому числі спеціалізованої пульмонологічної, ортопедичної, алергологічної та фтизіатричної, консультативно-діагностичної, лікувальної, хірургічної, профілактичної, реабілітаційної та за іншими напрямами надання медичної допомоги) у стаціонарних та амбулаторних умовах із застосуванням високоефективних медичних технологій.

Структура підприємства:  Адміністрація підприємства, централізоване стерилізаційне, кабінет функціональної діагностики, приймальне відділення, диспансерне відділення: денний стаціонар диспансерного відділення; рентгенологічне відділення: кабінет комп’ютерної томографії, кабінет УЗД, кабінет флюорографічних обстежень з пересувними флюорографічними станціями; відділення легеневого туберкульозу для дорослих №№ 1,2,3, легеневе хірургічне відділення: ендоскопічний кабінет, анестезіологічна група; дитяче відділення для лікування туберкульозу (стаціонарний               15 ліжок амбулаторний, реабілітаційний підрозділ): стаціонарний підрозділ, амбулаторний підрозділ, реабілітаційний підрозділ; клініко-діагностична лабораторія: бактеріологічний відділ; патологоанатомічне відділення, загальний лікарняний персонал, бухгалтерський відділ, економічний відділ, господарсько-обслуговуючий персонал, харчовий блок, пральня, водії.

Кошторисні призначення на 2021 рік: 431 913,153 тис.грн

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці: посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 12 квітня 2021 року по 26 квітня 2021 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 28 квітня 2021 року о 14.40 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 30 квітня 2021 року о 15.00.

 Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

додаток 1

додаток 2

додаток 3

додаток 4