ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

 Керівника (директора) комунального підприємства „Дніпропетровська обласна станція переливання крові”  (місцезнаходження: просп. Богдана Хмельницького, 17,  м. Дніпро, 49069, Україна.).

Основним напрямом роботи є: Надання високоспеціалізованої допомоги та забезпечення потреби населення області в донорській крові та її компонентах.

Структура підприємства: Адміністрація підприємства, заступник з медичної частини м. Дніпро: єдиний донорський центр, відділ заготівлі крові та її компонентів, відділ організації трансфузіологічної допомоги, лабораторний відділ; заступник з медичної частини структурного підрозділу м. Нікополь: відділ заготівлі крові та її компонентів, лабораторний відділ, адміністративно-господарський відділ; заступник з медичної частини структурного підрозділу м. Кам’янське: центр плазмаферезу, лабораторний відділ, адміністративно-господарський відділ; заступник структурного підрозділу м. Кривий Ріг: відділ заготівлі крові та її компонентів, лабораторний відділ, адміністративно-господарський відділ; заступник з економічних питань, старший інспектор з кадрів, заступник з технічних питань, головний бухгалтер, головна медична сестра, середній та молодший персонал.

Кошторисні призначення на 2020 рік: 36 261 293, 00 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”  (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

План реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 26 серпня 2020 року по 15 вересня 2020 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 17 вересня 2020 року о 11.00 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 22 вересня 2020 року о 11.00.

Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

 

додаток-1  додаток-2  додаток-3  додаток-4