Оголошення

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

 Генерального директора комунального підприємства ,,Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня” Дніпропетровської обласної ради”  (місцезнаходження: вул. Космічна, 13, м. Дніпро, 49000, Україна.).

Основним напрямом роботи є: надання медичних послуг дитячому населенню Дніпропетровської області для досягнення профілактики та зниження захворюваності і смертності у дітей та забезпечення висококваліфікованої спеціалізованої стаціонарної, консультативної поліклінічної діагностичної медичної допомоги дітям.

Структура підприємства:   відділення пульмонології, відділення кардіоревматології, інфекційно-боксоване відділення , відділення нефрології,     онкогематологічний центр, отоларингологічне відділення,  ендовідеохірургічне відділення з невідкладної допомоги, відділення реконструктивної хірургії, відділення травматології, відділення ортопедії, відділення урології,  відділення  нейрохірургії, блок для недоношених та хворих новонароджених, відділення невідкладної допомоги з цілодобовим травматологічним пунктом, відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, ліжка для інтенсивної терапії новонароджених, відділення анестезіології; операційний блок; відділення  рентгенології; відділення ультразвукової діагностики; відділення малоінвазивних методів діагностики і лікування; кабінет комп’ютерної томографії; кабінет функціональної  діагностики; клініко-діагностична лабораторія; бактеріологічна лабораторія;  відділення гіпербаричної оксигенації; приймальне відділення;     фізіотерапевтичне відділення; стоматологічний кабінет; кабінет лікувальної фізкультури; обласний дитячий сурдологічний центр; дитяче патологоанатомічне відділення; централізоване стерилізаційне відділення; організаційно-методичний відділ; харчоблок.

Кошторисні призначення на 2020 рік: 50 731 078,00грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.99 № 859 „Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств”  (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

План реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 31 серпня 2020 року по 15 вересня 2020 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 17 вересня 2020 року об 11.40 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 22 вересня 2020 року о 12.30.

Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

додаток-1  додаток-2  додаток-3  додаток-4