ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

Керівника (генерального директора) комунального підприємства ,,Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання ,,Фтизіатрія” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: вул. Бехтерева, 12, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49115, Україна).

Основним напрямом роботи є: Надання високоспеціалізованої, лікувально-діагностичної, консультативної, хірургічної медичної допомоги в амбулаторних умовах та в умовах стаціонару хворим на туберкульоз, ВІЛ-інфекцію/СНІД, а також іншим верствам населення з діагностичною та лікувальною ціллю.

Структура підприємства:  Адміністрація підприємства, лікувально діагностична служба: консультативно-амбулаторна (вторинна служба); діагностична служба: відділення рентгенології та функціональної діагностики № 1, 2, 3, 4; клініко-діагностична лабораторія № 1, 2, 3, 4; діагностичні кабінети: кабінет УЗД, кабінет функціональної діагностики,  кабінет фізіотерапії, пересувні флюорографи кабінет ендоскопічний; клінічний відділ, бактеріологічний відділ; стаціонарна (вторинна та третинна)т служба: стаціонарні відділення № 1,2,3 для лікування легеневих форм туберкульозу із паліативними ліжками, хірургічне відділення № 5, відділення анестезіології та інтенсивної терапії та кабінет діалізу, стаціонарне відділення № 6, консультативно-діагностичний дитячий центр із стаціонарним відділенням № 7, приймальне відділення, стаціонарне відділення № 8, 10, 11 (легеневі), стаціонарні відділення № 14, 15 для лікування легеневих форм туберкульозу, стаціонарне відділення № 16 (реабілітаційне); фінансово-економічна служба, інженерно-метрологічна служба, організаційно-методичний відділ: кабінет медичної статистики, кабінет програмного моніторингу, кабінет інформаційних систем електронного реєстру, методичний кабінет, господарча частина, ЦСВ, харчоблок, охорона.

Кошторисні призначення на 2020 рік: 71 642 626, 00 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

План реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 03 листопада 2020 року по 18 листопада 2020 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 19 листопада  2020 року о 11.00 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 20 листопада 2020 року о 16.00.

Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

додаток-1  додаток-2  додаток-3  додаток-4