ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

керівника (директора) комунального закладу ,,Дніпропетровська міська лікарня № 5” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: вул. Велика Діївська, 111, м. Дніпро).

Основним напрямом роботи є: Планово-цілодобова стаціонарна, відновна, амбулаторно-консультативна допомога  дорослим з прийомами за спеціальностями: терапія, акушерство і гінекологія, хірургія, травматологія, ендокринологія, фізіотерапія, кардіологія, голкорефлексотерапія, лікувальна фізкультура, інфекційні хвороби, неврологія, офтальмологія, отоларингологія; діагностична служба: функціональна діагностика, рентгенологія, УЗ-діагностика, гастроскопія, лабораторна діагностика.

Структура підприємства: неврологічне відділення лікування наслідків запальних та демієлінізуючих захворювань, неврологічне відділення лікування захворювань хребта та периферичної нервової системи, відділення відновного лікування наслідків порушення мозкового кругообігу, денний стаціонар, діагностичні відділення, консультативно-діагностичні відділення № 1, №2, лікувально-допоміжні відділення, адміністративно-господарча частина, бухгалтерія та економічний  відділ, інформативно-аналітичний відділ.

Кошторисні призначення на 2019 рік: 22 500 679 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 5 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

План реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Визначені документи подаються упродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.

Документи приймаються з 14 березня 2019 року по 29 березня 2019 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд заяв претендентів і доданих до них документів – 05 квітня 2019 року о 10.20 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 22 квітня 2019 року о 10.30.

Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

додаток 1       додаток 2        додаток 3      додаток 4