Прийом пропозицій щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії

Керуючись законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про
освіту”, ,,Про загальну середню освіту”, Положенням про проведення
конкурсу на посаду керівника комунального закладу, що забезпечує здобуття
загальної середньої освіти та належить до спільної власності територіальних
громад сіл, селищ міст Дніпропетровської області, затвердженим рішенням
обласної ради від 19 жовтня 2018 року № 385-14/VII, Дніпропетровська
обласна рада розпочинає прийом пропозицій щодо кандидатур для
включення до складу конкурсної комісії (далі – комісія) з добору
керівника:
комунального закладу освіти „Багатопрофільний навчально-
реабілітаційний центр ,,Сузір’я” Дніпропетровської обласної ради”;
комунального закладу освіти „Криворізький багатопрофільний
навчально-реабілітаційний центр ,,Натхнення” Дніпропетровської обласної
ради”;
комунального закладу освіти „Криворізька загальноосвітня санаторна
школа-інтернат № 7 І – ІІ ступенів” Дніпропетровської обласної ради”;
комунального закладу освіти „Криворізький ліцей-інтернат з
посиленою військовою підготовкою” Дніпропетровської обласної ради” від
представників (по три особи від кожної зі сторін):
трудового колективу відповідного закладу загальної середньої освіти,
обраних на загальних зборах трудового колективу;
громадського об’єднання батьків учнів, вихованців відповідного
закладу загальної середньої освіти (у разі утворення), обраних на загальних
зборах;
громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти
відповідної адміністративно-територіальної одиниці (у разі утворення),
обраних на загальних зборах.
Членом комісії не може бути особа, щодо якої є документально
підтверджена інформація про:
недієздатність або обмежену дієздатність;
наявність судимості за вчинення злочину, якщо така судимість не
погашена або не знята в установленому законодавством порядку;
накладене адміністративне стягнення за вчинення корупційного
правопорушення – протягом трьох років з дня набрання відповідним
рішенням суду законної сили;
наявність конфлікту інтересів згідно з Законом України ,,Про
запобігання корупції”.
Документи, які подаються до обласної ради:
лист у довільній формі, підписаний керівником громадського
об’єднання або головуючим на загальних зборах трудового колективу, із
зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу
комісії;
копії установчих документів громадських об’єднань;
витяги з протоколів загальних зборів про обрання зазначених
кандидатур.
Термін подання пропозицій до 22 грудня 2018 року.
Телефон для довідок: (056) 742-75-46.