Протокол № 1 виборчої комісії з виборів керівника вищого навчального закладу КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради