ПРОТОКОЛ № 9 засідання ради з питань охорони здоров’я при Дніпропетровській обласній раді від 26 червня 2019 року

На засіданні ради з питань охорони здоров’я при Дніпропетровській
обласній раді (далі – громадської ради) присутні члени громадської ради:
Біла Н.Е., Сердюк А.А., Сердюк В.М., Чабаненко І.П., Мороз С.М.,
Мартиненко М.В., Павлов В.О.