Розпорядження № 166-Р від 14.08.2019 Про затвердження паспорта бюджетної програми та внесення змін до паспортів бюджетних програм на 2019 рік

Керуючись ст. 20 Бюджетного кодексу України, Законом України               „Про місцеве самоврядування в Україні”, Правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня                        2014 року № 836, із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209, відповідно до розпорядження голови обласної ради від 08 серпня 2019 року № 159-р „Про внесення змін до рішення обласної ради від 07 грудня 2018 року                    № 397-15/VII „Про обласний бюджет на 2019 рік” головному розпоряднику коштів – Дніпропетровській обласній раді:

внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за КПКВК, у яких відбулися зміни показників та кошторисних призначень:

0110150 „Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад”;

0110180 „Інша діяльність у сфері державного управління”;

0117670 „Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання”;

 

 

затвердити паспорт бюджетної програми за КПКВК 0117680 „Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування”.