СПІЛЬНЕ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ТА ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ РАДИ № Р-100/0/3-20/28-Р від 12.02.2020 Про створення обласної комісії з питань аналізу та визначення шляхів поліпшення стану водних ресурсів (поверхневі та підземні води) на території Дніпропетровської області

Керуючись Водним кодексом України, законами України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, “Про місцеві державні адміністрації”, “Про охорону
навколишнього природного середовища”, з метою аналізу сучасного стану та
визначення першочергових заходів щодо поліпшення гідрологічного та
екологічного стану, охорони та відтворення водних ресурсів на території
Дніпропетровської області:

Розпорядження з додатками