Новини

Оголошення про конкурс

ОГОЛОШЕННЯ

Відповідно до статті 42 Закону України ,,Про вищу освіту” Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на заміщення посади ректора комунального вищого навчального закладу ,,Дніпровська  академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради”. У конкурсі можуть брати участь громадяни України, які вільно володіють українською мовою, мають вчене звання та науковий ступінь і стаж роботи на посадах науково-педагогічних працівників не менш як десять років.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

  • заява про участь у конкурсі на ім’я голови обласної ради, в якій зазначається про застосування або незастосування до претендента обмежень, встановлених частиною другою статті 42 Закону України ,,Про вищу освіту”;
  • особовий листок обліку кадрів з фотографією розміром 3х4; автобіографія;
  • копії документів про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання;
  • довідка про проходження попереднього  (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до Порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2000 року № 1465;
  • довідка про наявність або відсутність судимості;
  • витяг з  Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;
  • копія паспорта, засвідчена претендентом;
  • копія трудової книжки;
  • письмова  згода на збір та обробку персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта), засвідчуються за місцем роботи.

Прийом документів здійснюється протягом двох місяців з дня публікації оголошення про проведення конкурсу.

Вибори керівника комунального вищого навчального закладу ,,Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” відбудуться 27 квітня 2018 року.

Документи надсилати на адресу:

Дніпропетровська обласна рада, просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004.

Довідки телефоном (056) 742-75-46.