П Р О Т О К О Л № 19 засідання постійної комісії обласної ради від 25 листопада 2016 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Ульяхіна А.М., Саганович Д.В., Орлов С.О., Жадан Є.В., Плахотнік О.О., Мазан Ю.В., Мартиненко Є.А., Петросянц М.М.