П Р О Т О К О Л № 20 засідання постійної комісії ради 23 березня 2020 року

Присутні члени комісії: Забара В.В. (конференцзв’язок), Боняк В.В. (конференцзв’язок), Бєльська А.Г. (конференцзв’язок), Якубовська О.В. (конференцзв’язок), Козак Ю.І. (конференцзв’язок)

Відсутні:  немає