Про внесення змін до рішення обласної ради від 31 січня 2014 року № 524-25/VI „Про Програму збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки” (зі змінами) та продовження терміну дії Програми до 2025 року

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про культуру”, „Про охорону культурної спадщини”, „Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини”, з метою створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження культурної та природної спадщини, задоволення інтелектуальних і духовних потреб населення, зважаючи на рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та спорту, обласна рада  в и р і ш и л а: