Рішення про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 26 вересня 2014 року № 573-27/VI „Про затвердження Порядку списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”

 

Рішення про внесення змін та доповнень до рішення обласної ради від 26 вересня 2014 року № 573-27/VI „Про затвердження Порядку списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області”

Керуючись статтями 43, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2007 року № 1314 „Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності”, з метою встановлення єдиних вимог до порядку списання матеріальних цінностей, ураховуючи висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності,      житлово-комунального      господарства,      обласна      рада    в и р і ш и л а:

 

  1. Внести зміни до рішення обласної ради від 26 вересня 2014 року № 573-27/VI „Про затвердження Порядку списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Дніпропетровської області:

         1.1. У додатку до рішення обласної ради підпункти 2.10, 2.10.1, 2.10.2, 2.10.3  викласти у такій редакції:

„2.10. Рішення про надання дозволу на списання майна приймається:

2.10.1. На пленарному засіданні Дніпропетровської обласної ради щодо списання:

нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва, які перебувають на балансах підприємств, установ, закладів та обласної ради;

основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансах підприємств, установ, закладів та обласної ради,   первісна   (переоцінена)   вартість   яких   становить   більш   як 2500 гривень;

2.10.2. Керівником підприємства, установи, закладу щодо списання основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансах підприємств, установ, закладів (крім нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва), первісна (переоцінена) вартість яких становить менш як 2500 гривень;

2.10.3. Головою обласної ради щодо списання основних фондів (засобів), інших необоротних матеріальних активів, які перебувають на балансі обласної ради (крім нерухомого майна та об’єктів незавершеного будівництва),  первісна  (переоцінена)  вартість  яких  становить  менш  як 2500 гривень”.

1.2. У додатку до рішення обласної ради підпункт 2.11. доповнити абзацами такого змісту:

„техніко-економічне обґрунтування необхідності списання майна, що перебуває на балансі підприємств, установ, закладів;

відомості про земельну ділянку, на якій розташоване нерухоме майно, із зазначенням напрямів подальшого використання земельних ділянок, які вивільняються, а також копії відповідних підтвердних документів, зокрема державного акта на право постійного користування землею, кадастрового плану”.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства.
Виконуючий обов’язки голови обласної ради, перший заступник голови Дніпропетровської обласної ради
С. ОЛІЙНИК

м. Дніпро

№ 59-4/VIІ

15.06.2016 р