«Про направлення на навчання до Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України»

Відповідно до абзацу 2 пункту 3 Положення про прийом слухачів до Національної академії державного управління при Президентові України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня
2013 року № 255 „Про затвердження положень про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, в яких проводиться у 2013 – 2018 роках стажування слухачів Національної академії”, обласна рада в и р і ш и л а: