«Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2012 року № 241-11/VІ „Про Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки” (зі змінами)»

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про попередження насильства в сім’ї”, „Про протидію торгівлі людьми”, проектом Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми патріотичного виховання населення, розробленим Державною службою молоді та спорту України, з метою забезпечення реалізації державної сімейної та гендерної політики, ураховуючи зауваження та пропозиції представників жіночих громадських організацій, влади, бізнесу, науки й громадськості, висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді, обласна рада  в и р і ш и л а:

Додаток 1

Додаток 2