«Про внесення змін до рішення обласної ради від 21 жовтня 2015 року № 682-34/VI „Про Програму розвитку міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів та формування позитивного іміджу Дніпропетровської області на 2016 – 2020 роки”»

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, указами Президента України від 18 вересня 1996 року № 841/96 „Про заходи щодо вдосконалення координації діяльності органів виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин” (зі змінами), від 05 березня 2002 року № 217/2002 „Про порядок здійснення зовнішніх зносин Радою міністрів АР Крим, місцевими державними адміністраціями” (зі змінами), від 22 серпня 2002 року                  № 746/2002 „Про Державний Протокол та Церемоніал України” (зі змінами), Розпорядженням Президента України від 02 листопада 2000 року № 343/2000-рп „Про вдосконалення проведення виставково-ярмаркових заходів в Україні” (зі змінами), Концепцією розвитку виставково-ярмаркової діяльності, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року № 1065 „Про вдосконалення виставково-ярмаркової діяльності в Україні” (зі змінами), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р „Про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони” (зі змінами), розпорядженням голови облдержадміністрації від 12 червня 2007 року № Р-211/0/3-07 „Про порядок розроблення, затвердження та виконання регіональних цільових програм у Дніпропетровській облдержадміністрації” (зі змінами), з метою затвердження подальших напрямів міжнародного співробітництва, євроінтеграційних процесів у Дніпропетровській області, поліпшення міжнародного та  регіонального   іміджу  області,  ураховуючи    звернення   облдержадміністрації, висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань базових галузей економіки, соціальної політики і праці, обласна рада  в и р і ш и л а:

Додаток 1

Додаток 2