Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2012 року № 241-11/VІ „Про Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки” (зі змінами)

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про попередження насильства в сім’ї”, „Про протидію торгівлі людьми”, „Про соціальну роботу з  сім’ями, дітьми та молоддю”, „Про соціальні послуги”, з метою уточнення орієнтовного щорічного обсягу фінансування II етапу Програми розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки, ураховуючи подання облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної  комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді, обласна рада   в и р і ш и л а: