Про розроблення Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період 2021 – 2027 роки та Плану заходів на 2021 – 2023 роки з реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період 2021 – 2027 роки

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про засади державної регіональної політики”, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 „Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів” (зі змінами), ураховуючи звернення облдержадміністрації, висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку області, бюджету та фінансів, обласна рада в и р і ш и л а: