П Р О Т О К О Л № 32 засідання постійної комісії обласної ради від 3 квітня 2017 року