Розпорядження № 339-Р від 22.12.2018 Про організацію роботи з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад області в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2019 рік (обласна програма)

Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про службу в органах місцевого самоврядування”, Указу Президента України від 01 лютого 2012 року № 45/2012 „Про Стратегію державної кадрової політики на 2012 – 2020 роки”, Постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2010 року № 564 „Про затвердження Положення про систему підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування” (зі змінами), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 01 грудня 2017 року № 974-р „Про схвалення Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”, від 10 травня 2018 року № 342-р „Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, голів місцевих держадміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”, наказу Національного агентства України з питань державної служби від 19 квітня 2017 року № 86 „Про затвердження Порядку організації підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування у навчальних закладах за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби”, від 17 листопада 2010 року № 2112-р „Деякі питання підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців з питань контролю органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування”, від 06 липня 2011 року № 642-р „Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування”, від 22 вересня 2016 року № 688-р „Деякі питання реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні”, від 03 квітня 2017 року № 275-р „Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року” та статті 90 Бюджетного кодексу України, з метою вдосконалення й поглиблення знань, умінь та навичок, необхідних для підвищення ефективності вирішення завдань у процесі виконання професійної діяльності на службі в органах місцевого самоврядування, на підставі аналізу та  враховуючи пропозиції щодо потреби в навчанні кадрів: