ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду директора:

комунального закладу освіти „Марганецький багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр” Дніпропетровської обласної ради”;

комунального закладу освіти „Інгулецький ліцей” Дніпропетровської обласної ради”.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем не нижче магістра, стаж педагогічної роботи та/або науково-педагогічної роботи – не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан не мав перешкоджати виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються згідно з наказами Міністерства освіти і науки України та постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

автобіографія та/або резюме (за вибором претендента);

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

документ, що підтверджує вільне володіння українською мовою;

мотиваційний лист, складений у довільній формі;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого   тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

довідка про відсутність судимості станом на дату подання документів;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за      формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів;

інформація про особисту адресу електронної пошти та номер телефона для зворотнього зв’язку.

Претендент може подати інші документи, які підтверджуватимуть його професійні та/або моральні якості.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану перспективного розвитку закладу загальної середньої освіти (на два – шість років), на посаду керівника якого оголошено конкурс, яким передбачаються:

план заходів зі здійснення управлінської діяльності з вирішення ключових проблем розвитку закладу загальної середньої освіти, шляхів поліпшення матеріально-технічної бази, раціонального використання ресурсів, створення сучасних умов організації освітнього процесу;

пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності та конкурентоспроможності закладу загальної середньої освіти, механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів, розширення партнерських зав’язків;

пропозиції (відомості) стосовно очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу загальної середньої освіти.

Визначені документи подаються особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа).

Документи приймаються з 12 квітня 2021 року по 08 травня 2021 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 514, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Про місце, час проведення співбесіди буде повідомлено додатково.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3