ОГОЛОШЕННЯ

Дніпропетровська обласна рада оголошує конкурс на посаду

              Керівника (директора) комунального підприємства „Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги” Дніпропетровської обласної ради” (місцезнаходження: вул. Бехтерева, 1, м. Дніпро, Дніпропетровська область, 49115, Україна).

Основним напрямом роботи є: Забезпечення доступної медичної допомоги хворим на розлади психіки й поведінки, алкоголізм, наркоманію, у тому числі спеціалізованої, лікувально-діагностичної, консультативної, психопрофілактичної, а також кваліфікованої амбулаторної, стаціонарної (у тому числі денний стаціонар) допомоги таким хворим, у межах, визначених наказами Міністерства охорони здоров’я України, жителям Дніпропетровської області, іншим громадянам у разі їх раптового захворювання та при інших надзвичайних невідкладних обставинах, а також у плановому порядку.

Структура підприємства: Адміністрація підприємства, відділення № 1, 3, 5, 8, 10, 13, 14, 16, 22, 36, 39, відділення гіпербаричної оксигентації, кабінет функціональної діагностики, кабінет ультразвукової діагностики, рентгенівський кабінет, фізіотерапевтичний кабінет, відділення № 9, 12, 15, 19, 21, 28, 31, 35, стоматологічний кабінет, централізоване стерилізаційне відділення, відділення № 2, 4, 6, 18, 24, 26, 32, 33 анестезіології та інтенсивної терапії, приймально-діагностичне відділення, поліклініка з надання амбулаторної психіатричної допомоги, хірургічний кабінет, клініко-діагностична лабораторія, бактеріологічний відділ КДЛ, фармацевтична служба, організаційно-методичний відділ, відділ медико-соціальної реабілітації, відділ кадрів, головний бухгалтер, юридичний відділ, відділ автоматизованої системи управління, архів, пральня, харчблок, інженер з охорони праці, фвхівець з питань цивільного захисту.

Кошторисні призначення на 2020 рік: 96 015 496, 00 грн.

Вимоги до посади: громадянство України, вільне володіння українською мовою, вища освіта ступенем магістра галузі знань ,,Управління та адміністрування” або ,,Публічне управління та адміністрування” або ,,Право” або ,,Соціальні та поведінкові науки” або ,,Гуманітарні науки” або ,,Охорона здоров’я” та спеціалізацією ,,Організація і управління охороною здоров’я”, стаж роботи на керівних посадах 7 років.

Умови оплати праці:

посадовий  оклад, надбавки та підвищення розраховуються відповідно спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров’я № 308/519 від 05.10.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» (зі змінами та доповненнями) та іншими нормативно-правовими актами.

Для участі в конкурсі подаються такі документи:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

письмова заява про участь у конкурсі на зайняття посади за формою згідно з додатком  1;

резюме у довільній формі;

автобіографію;

копія (копії) документа (документів) про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я;

копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують  досвід роботи;

згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних” згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовому та електронному вигляді;

довідка МВС про відсутність судимості станом на дату подання документів;

медична довідка про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України ,,Про запобігання корупції” вимог та обмежень, підписане претендентом, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях претендента конфлікту інтересів за формою згідно з додатком 4;

підтвердження подання декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція має містити проект плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

План реформування підприємства протягом одного року;

заходи з виконання завдань підприємства і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників підприємства, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності підприємства.

Документи приймаються з 09 червня 2020 року по 22 червня 2020 року за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 522, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Розгляд комісією заяв претендентів і доданих до них документів – 23 червня 2020 року о 15.00 за адресою: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро.

Дата проведення конкурсу: 24 червня 2020 року о 15.00.

Місце проведення: просп. Олександра Поля, 2, кім. 420, м. Дніпро, Дніпропетровська обласна рада.

Довідки за телефоном: (056) 742 75 46.

 

додаток 1    додаток 2    додаток 3   додаток 4