Про зняття з контролю рішення обласної ради від 26 лютого 2021 року № 52-4/VIII ,,Про затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Дніпропетровської обласної ради та Антикорупційної програми Дніпропетровської обласної ради на 2021 – 2023 роки” (зі змінами)

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про запобігання корупції”, Методологією управління корупційними ризиками, затвердженою наказом Національного  агентства  з питань запобігання корупції від 28 грудня 2021 року № 830/21,   зареєстрованим   у  Міністерстві  юстиції  України  17  лютого  2022  року  за № 219/37555, відповідно до Порядку подання антикорупційних програм на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції та здійснення їх погодження, затвердженого наказом  Національного  агентства  з  питань  запобігання  корупції  від  28 грудня  2021 року № 830/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17 лютого 2022 року за № 220/37556, ураховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань забезпечення  правоохоронної  діяльності,  обласна  рада  в и р і ш и л а:

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3