Розпорядження № 49-Р від 16.03.2020 Про заходи щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусу COVID-19 у виконавчому апараті Дніпропетровскої обласної ради

Керуючись Кодексом законів про працю України, законами України
„Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення санітарного та
епідемічного благополуччя населення”, „Про захист населення від
інфекційних хвороб”, „Про охорону праці”, на виконання постанови Кабінету
Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 „Про запобігання
поширенню на території України коронавірусу COVID-19”, з метою
запобігання виникненню і поширенню коронавірусу на території
Дніпропетровської області: