П Р О Т О К О Л № 17 ЗАСІДАННЯ ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ВІД 19 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ

Усього членів комісії: 13 чол.

Присутні:  11 чол. (з них 5 чол. – телеконференція)

Відсутні: 2 чол.

Присутні члени комісії: Піддубний С.О., Кеда Н.В.,
Чабанова Т.С. (телеконференція), Буряк О.М. (телеконференція), Геккієв А.Д. (телеконференція), Жадан Є.В., Молоков С.В., Плахотнік О.О. (телеконференція), Савченко О.М. (телеконференція),
Чиркова О.В., Борисенко О.В.

Відсутні члени комісії: Бондаренко О.В., Мухтаров Г.А.