П Р О Т О К О Л № 15 засідання постійної комісії обласної ради від 20 жовтня 2016 року

Присутні члени комісії: Ніконоров А.В., Буряк І.О., Жадан Є.В., Плахотнік О.О., Войтов Г.О., Саганович Д.В., Мазан Ю.В.