П Р О Т О К О Л № 31 засідання постійної комісії обласної ради від 18 червня 2014р.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА VI СКЛИКАННЯ

Постійна комісія обласної ради з питань екології та енергозбереження

Присутні члени комісії: Герасимчук О.М., Полторащенко С.П., Іцковський В.В., Кришин О.Ю., Шиман Л.М.