«Про внесення змін до рішення обласної ради від 03 лютого 2012 року № 241-11/VІ „Про Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки” (зі змінами)»

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, „Про попередження насильства в сім’ї”, „Про протидію торгівлі людьми”, „Про соціальну роботу з  сім’ями, дітьми та молоддю”, „Про соціальні послуги”, ураховуючи подання облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді, з метою узагальнення I етапу та затвердження орієнтовного щорічного обсягу фінансування II етапу обласна рада             в и р і ш и л а:

Додаток 2