Рішення про затвердження угод на передачу субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області у 2016 році на впровадження обласних проектів та проектів міжнародної технічної допомоги

 

 

Рішення про затвердження угод на передачу субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області у 2016 році на впровадження обласних проектів та проектів міжнародної технічної допомоги

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 93 Бюджетного кодексу України, наказом Державної казначейської служби України від 15 квітня 2016 року № 116 „Про внесення змін до наказу Державної казначейської служби України від 29 квітня 2013 року № 68”, ураховуючи висновки і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою, обласна рада в и р і ш и л а:

  1. Затвердити угоди про передачу субвенцій з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об’єднаних територіальних громад Дніпропетровської області на співфінансування органів місцевого самоврядування області – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування, – ЄС/ПРООН „Місцевий розвиток, орієнтований на громаду, ІІ фаза” у 2016 році згідно з додатком 1 та на співфінансування органів місцевого самоврядування області ‒ переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм), державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування, ‒ Швейцарсько-Український проект „Підтримка децентраліза-ції в Україні” DESPRO у 2016 році згідно з додатком 2.
  2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності та відділ розвитку місцевого самоврядування та децентралізації виконавчого апарату обласної ради, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.
Голова Дніпропетровської обласної ради
Гліб ПРИГУНОВ