Рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 16 грудня 2015 року № 7-1/VІІ „Про постійні комісії Дніпропетровської обласної ради VІІ скликання” (зі змінами)

 

Рішення про внесення змін до рішення обласної ради від 16 грудня 2015 року № 7-1/VІІ „Про постійні комісії Дніпропетровської обласної ради VІІ скликання” (зі змінами)

Відповідно до частини 2 статті 47 та частини 6 статті 55 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ураховуючи звернення депутатів фракції „Опозиційний блок” в обласній раді, обласна рада вирішила:

 

  1. Внести зміни до рішення обласної ради від 16 грудня 2015 року
    № 7-1/VІІ „Про постійні комісії Дніпропетровської обласної ради
    VІІ скликання” (зі змінами):

 

1.1. Викласти розділ ІІ „Порядок створення та структура постійних комісій” додатка 1 „Положення про постійні комісії Дніпропетровської обласної ради VII скликання” в такій редакції:

 

„Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови ради. Кількісний та персональний склад кожної постійної комісії визначається радою.

Кількісний склад постійних комісій становить не менше п’яти та не більше тринадцяти депутатів.

Усі інші питання структури вирішуються відповідною комісією на своїх засіданнях.

Розподіл обов’язків між членами постійної комісії затверджується на засіданні комісії.

До складу постійних комісії не можуть бути обрані голова обласної ради, перший заступник голови обласної ради та заступник голови обласної ради”.

1.2. Розділ ІІІ „Функції постійних комісій, їх права та обов’язки” після абзацу „За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують висновки й рекомендації. Висновки й рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови комісії або секретарем комісії” доповнити словами:

 

,,Засідання постійної комісії обласної ради, за наявності технічного забезпечення, може проводитися у вигляді телеконференції або відеоконференції з можливістю всіх присутніх вільно спілкуватись між собою”.

 

1.3. Викласти додаток 2 „Склад постійних комісій Дніпропетровської обласної ради VІІ скликання” в новій редакції (додається).

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад.
Голова Дніпропетровської обласної ради
Гліб ПРИГУНОВ

Додаток