Про звернення до Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України щодо вжиття невідкладних заходів для внесення змін до природоохоронного законодавства України та забезпечення дієвого контролю у сфері охорони довкілля

Відповідно до статей 43, 44, 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про охорону навколишнього природного середовища” та „Про охорону атмосферного повітря”, ураховуючи термінову потребу врегулювання питання стосовно викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на території області, з метою запобігання забрудненню навколишнього природного середовища у Дніпропетровській області, зважаючи на висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології та енергозбереження, обласна рада в и р і ш и л а: