Про Програму фінансової підтримки реформованих друкованих засобів масової інформації обласної, міських та районних сфер розповсюдження у Дніпропетровській області на 2019 – 2020 роки

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законами України „Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”,  „Про інформацію”, „Про доступ до публічної інформації”, ураховуючи висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань  зв’язків з об’єднаннями громадян і засобами масової інформації, обласна рада в и р і ш и л а:

Додаток 1

Додаток до додатка 1

Паспорт