«Про затвердження проекту схеми формування екологічної мережі Дніпропетровської області»

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про природно-заповідний фонд України”, „Про екологічну мережу України”, ураховуючи подання облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології та енергозбереження, з метою поліпшення умов для формування та відновлення довкілля, збереження ландшафтного та біологічного різноманіття обласна рада в и р і ш и л а: