Про Стратегію енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області на 2018 – 2035 роки

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, законів України „Про енергозбереження” (зі змінами), „Про альтернативні джерела енергії” (зі змінами), „Про альтернативні види палива” (зі змінами), „Про затвердження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації” (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року „Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року „Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”, рішення Дніпропетровської обласної ради від  26 вересня 2014 року № 561-27/VI „Про Стратегію розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року”, ураховуючи подання облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії обласної ради з питань екології та енергозбереження, з метою гарантування енергетичної безпеки області за рахунок підвищення рівня енергоефективності та втілення заходів (проектів) раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та промислово-господарському секторі, збільшення частки енергії, виробленої з альтернативних видів палива обласна рада в и р і ш и л а:

Додаток

Додаток 1 до додатка

Додаток 2 до додатка