Про внесення змін до рішення обласної ради від 29 липня 2016 року № 80-5/VІI „Про Дніпропетровську обласну стратегію поводження з твердими побутовими відходами (у рамках реалізації Дніпропетровської обласної комплексної програми (стратегії) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016 – 2025 роки)”

Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України „Про охорону навколишнього природного середовища, ураховуючи подання облдержадміністрації, висновки й рекомендації постійної комісії облради з питань екології та енергозбереження, з метою забезпечення ефективного виконання заходів, спрямованих на системне вирішення проблем у сфері управління відходами на території Дніпропетровської області, обласна рада
в и р і ш и л а: