«Про програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік»

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”, Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 „Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету” (зі змінами та доповненнями), розглянувши й обговоривши поданий обласною державною адміністрацією проект програми соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік, виходячи з аналізу поточної соціально-економічної ситуації у господарському комплексі області з урахуванням тенденцій останніх місяців, висновків та рекомендацій постійних комісій обласної ради, пропозицій, висловлених депутатами під час обговорення, обласна рада в и р і ш и л а: